Management 3.0- Agilt Ledarskap 2-dagars kurs 22-23/10

View cart

Management 3.0 är kursen som ger dig praktiska verktyg för att införa ett agilt ledarskap. Få företag får ut den fulla nyttan av att införa agila arbetssätt! Det visar sig att det inte räcker med agila team, det krävs att du som ledare utvecklar och stimulerar den agila organisationen.
Denna kurs sätter ledarens roll i fokus.

Målgrupp
Denna utbildning riktar sig till chefer, ledare, projektledare, ScrumMasters, Product Owners och andra, som vill vara med och utveckla det agila arbetssättet. Alla som vill lära sig mer om hur ledarskapet kan bedrivas för att allra bäst stödja och få ut bästa möjliga nytta ur en agil organisation.

Förkunskaper
Vi rekommenderar grundläggande kunskaper i agila metoder motsvarande Introduktion till agila metoder eller ScrumMaster (+certifiering) Certifieringsförberedande. Efter kursen uppfyller du grundförutsättningen för att bli en licensierad Management 3.0-facilitator.

Språk
Kursen hålls på svenska (Kontakta oss om du föredrar engelska).

Kursmaterial
Kursmaterialet är på engelska. Böckerna Management 3.0 och How to change the World ingår i kursavgiften. Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna (vänligen kontakta oss i förväg).

Management 3.0 är den ledande modellen för agilt ledarskap. Kursen baseras på boken Management 3.0 som blivit en global succé. Författaren Jurgen Appelo har blivit rankad som en av de absolut mest inflytelserika personerna inom Agile och inom Management.

Kursinnehåll:

 • Agil utveckling, vad är det?
  Introduktion – vad är egentligen Agile?
  Hur förhåller sig Agile till traditionell organisering?
  Vilka varianter finns det?
  Hur kan chefer och teamledare bidra i agil utveckling?
  Teorin bakom agil utveckling
  Varför fungerar agil utveckling?
  Komplexitetsteori och systemtänkande
  En modell för komplexitetstänkande
  Att skapa energi och motivation
  Inre, yttre och framväxande motivation
  Förstå individerna i teamet, deras behov och hur det påverkar
  Bemyndiga teamen
  Förutsättningar för självorganisering
  Hur arbeta med mandat, delegering och förtroende
  Utmaningar
  Tekniker för distribuerad styrning
  Ramar och gränser
  Hur få team att självorganisera mot rätt mål?
  Målstrukturer och verktyg för att sätta riktning
  Att utveckla kompetens
  Hur kan chefen/ledaren bidra till kompetensutveckling?
  Hur kan man mäta framsteg/utveckling i ett komplext system?
  Att bygga struktur
  Vilken organisationsstruktur fungerar i en agil organisation?
  Hur balansera generalisering och specialisering?
  Funktionell vs. tvärfunktionell
  Att leda förändring
  Att vara adaptiv är att ständigt förbättra
  Fyra aspekter på förändringsledning
  Sammanfattning och avslutning
  Tips inför framtiden

Information

 • Datum måndag 22 okt 2018
 • Tid 09:00 - 17:00
 • Plats

  Informator Utbildning Svenska AB
  Karlavägen 108
  115 26 Stockholm

 • Kursledare

  Informator Utbildning Svenska AB
  +46 8 587 116 10

 • Förtäring

  Fika och lunch

 • Deltagare (Max) 30
View cart

Deltagarlista