Endast för MälarChark – Hygien, livsmedel och HACCP kvalitetssystem den 11 och 12 oktober resp. (25 och 26 oktober)

View cart

Detta är del 1 av 2. Nästa utbildningstillfälle är den 25 och 26 oktober. Du måste anmäla Dig till båda tillfällena.

Information

  • Datum torsdag 11 okt 2018
  • Tid 09:00 - 16:00
  • Fler tillfällen

    Detta är del 1 av 2. Nästa utbildningstillfälle är den 25 och 26 oktober

  • Plats

    Munktell Science Park

  • Deltagare (Max) 30
View cart

Deltagarlista