Excel Grund

View cart

Via den här utbildningen lär du dig grunderna i Excel och vinner ett flertal praktiska tips på hur du kan utnyttja programmet på ett ännu effektivare sätt i din vardag. Efter de två utbildningsdagarna kommer du att kunna behärska de grundläggande funktionerna Excel och lära dig många tidsbesparande knep som låter dig komma igång och arbeta mer effektivt med programmet. Exempelvis kommer du att kunna skapa egna smarta kalkyler och kunna presentera dessa på ett tydligt och överskådligt vis, både via utskrifter och på skärm. Du får även en mycket god inblick i de nya funktioner som senaste Excel-versionen erbjuder.

Innehåll Excel Grund

Grunder

 • Programfönstret – gränssnittet
 • Navigering
 • Snabbåtkomstfältet
 • Inställningar
 • Markören och markeringsmetoder
 • Inmatning och redigering av cellinnehåll
 • Kopiering och flytt
 • Använda autofyll för att skapa serier
 • Snabbfyll
 • Hantera rader och kolumner
 • Spara, stänga och öppna arbetsbok
 • Spara i olika filformat
 • Dela
 • Direkthjälp – Berätta vad du vill göra
 • Pek- eller musläge

Beräkningar

 • Skapa formler
 • Kopiera och redigera formler
 • Använda Autosumma
 • Prioriteringsregler
 • Relativa och absoluta referenser

Format

 • Justering av celler
 • Formatera tal, tecken, datum
 • Hämta format
 • Ändra kolumnbredd och radhöjd
 • Kantlinjer och fyllning
 • Skydd
 • Tabellformat
 • Teman

 Utskriftsformat

 • Utskriftsformat
 • Förhandsgranskning
 • Utskriftsområde
 • Hantera sidbrytningar
 • Sidhuvud och sidfot
 • Marginaler
 • Stående/liggande orientering
 • Skriva ut stödlinjer
 • Skriva ut rader överst på varje sida

Tredimensionell kalkyl

 • Infoga och ta bort kalkylblad
 • Namnge kalkylblad
 • Flytt och kopiering av kalkylblad
 • Flytta blad mellan arbetsböcker
 • Bevara kolumnbredd och format vid kopiering
 • Formler som länkas mellan kalkylblad
 • Skapa grupper av kalkylblad

Funktioner

 • Allmänt om funktioner
 • Funktionerna SUMMA, MEDEL, MAX, MIN, ANTAL och OM

Diagram

 • Skapa diagram
 • Ändra diagramtyp och diagramalternativ
 • Rekommenderade diagram
 • Snabblayout
 • Formatera diagram
 • Diagramverktyg
 • Ändra diagrammets källdata
 • Infoga nya serier och ta bort serier
 • Ta bort diagram
 • Miniatyrdiagram
 • Skapa prognos

Tabeller/Listor

 • Allmänt om tabeller
 • Skapa och hantera tabell
 • Behålla rader och kolumner synliga vid bläddring
 • Sortering
 • Flera nivåer av sortering
 • Autofilter
 • Anpassa autofilter
 • Filtrera efter färg och ikoner
 • Dataverifiering

Information

 • Datum måndag 29 okt 2018
 • Tid 09:00 - 16:00
 • Fler tillfällen

  Kursen går 29/10 samt 30/10.
  Du måste medverka på båda dagarna.

 • Plats

  Munktell Science Park
  Portgatan 3
  633 42 Eskilstuna

 • Kursledare

  Lexicon

 • Förtäring

  Fika, lunch, fika

 • Deltagare (Max) 20
 • Övrigt

  Observera att kursen är två dagar lång och att deltagande vid båda kurstillfällena är obligatoriskt.

View cart

Deltagarlista