Endast för MälarChark – Hygien, livsmedel och HACCP kvalitetssystem (den 11 och 12 oktober) resp. 25 och 26 oktober

View cart

Detta är del 2 av 2. Sista utbildningstillfället. Föregående utbildning var den 11 – 12 oktober.

Information

  • Datum torsdag 25 okt 2018
  • Tid 09:00 - 16:00
  • Fler tillfällen

    Detta är del 2 av 2. Sista utbildningstillfället. Föregående utbildning var den 11 - 12 oktober.

  • Plats

    Munktell Science Park

  • Deltagare (Max) 30
View cart

Deltagarlista