Om projektet

Making Space for Growth är ett kompetensutvecklingsprojekt inom ramen för Svenska ESF-rådet. Det är ett samarbetsprojekt mellan Create Business Incubator Mälardalen, Strängnäs Business Park och Munktell Science Park (projektägare). Syftet med projektet är att stärka företagen och dess individer så att de ökar sin tillväxttakt. Projektet syftar också till att ge förutsättningar för företagen att nå sin utvecklingspotential genom att erbjuda stöd och utbildningar i projektet. Företagens viktigaste resurs är ofta individerna i organisationen varför deras kompetens är av yttersta vikt för företagens möjlighet att utvecklas och därmed för individerna att bibehålla sina anställningar och att skapa förutsättningar för fler att få en anställning.

Fakta

Totalt deltar 48 företag och 224 individer i Making Space for Growth. Projektet riktar sig till solo- och mikroföretag, 0-9 anställda med tillväxtambition. Företaget bör ha någon form av innovation i tjänst- produkt- eller affärsmodell.

Det är ett 3-årigt projekt som pågår till och med 31 december 2018. Budgeten är på drygt 8,3 MSEK.

48
Deltagande företag
224
Individer
3
Projektparter

Styrgruppen

top-slider

Niklas Edmark

Tf VD Munktell Science Park
top-slider

Rolf Springfeldt

VD Create Business Incubator
top-slider

Gunilla Malm

Näringslivsutvecklare Strängnäs Kommun (Strängnäs Business Park)